Welkom...
         in de praktijk van Manon Smeijer en Follie Miedema. Wij bieden advies, begeleiding,
         ondersteuning en training aan zowel relatiepartners, ouders en kinderen (6-21 jaar) als
         ook beroepsopvoeders en managers in de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, kinderopvang
         en het (speciaal) onderwijs.

Onze werkstijl is de verklaring van problemen en vraagstellingen van relatiepartners, gezin of organisatie vanuit de systeemvisie. Een verklaringsmodel dat relaties als een sociaal systeem benadert. Dit model maakt de wisselwerking tussen (systeem)leden zichtbaar, evenals de persoonlijke opvattingen van de leden. Deze opvattingen, waar elk mens over beschikt, zijn het resultaat van onze opvoeding en be´nvloeden ons functioneren in relaties en de beleving er van. Beschouwingen van systeemleden (partner, kind, vriend of collega) op ons functioneren, zijn in feite een spiegelbeeld van onszelf.

Rustend op de peilers van de systeemvisie en (ortho)pedagogische kennis en ervaring in de kinder en jeugdpsychiatrie, bieden wij de volgende activiteiten:

       
* Relatietherapie, gezinstherapie en gezinsbehandeling (wachttijdbegeleiding)
       
* Wachttijdbegeleiding ter overbrugging naar de start van hulpverlening
       
* Supervisie, (team)coaching en intervisie
       
* Collegiaal consult, methodiekontwikkeling, workshops en trainingen
       
* Conflictbemiddeling, burn out preventie en verzuimbegeleiding

Bovenstaande activiteiten kunnen ook worden uitgevoerd in opdracht van een persoonsgebonden budgethouder (pgb), onder de noemer ondersteunende en activerende begeleiding. Alle activiteiten worden u aangeboden vanuit de praktijk, gevestigd in Haule (Friesland), of op een locatie naar uw wens.
Friesland
Groningen
Overijssel
Pgb
Zorgverzekering
Werkgever
Uitkeringsinstantie
Folder
Wie zijn wij?
Therapie
Management
Tarieven
Contact
Voor wie?
Home
Drenthe
Werkgebied
Vergoeding via
Download