Welkom bij Noarderlicht, de praktijk van

Manon Smeijer en Follie Miedema.

 

Ieder mens is onderdeel van een relatienetwerk:

een netwerk van partners, familie, collega’s, vrienden, kennissen, etc. Samenleven en/of samenwerken is altijd een wisselwerking tussen u en uw relaties. Hierbij geeft ieder betekenis aan gedrag, taal, gedachtes en gevoel.

Bij uw therapievraagstuk bekijken wij altijd welke (on)gewenste betekenis dit vraagstuk heeft voor de interactie tussen u en uw omgeving.

 

Noarderlicht is een vrijgevestigde therapiepraktijk.

Wij ontvangen u in onze praktijkruimte in Haule: een vrijstaand gebouw met een eigen ingang en parkeergelegenheid. We hebben geen wachtruimte, zodat uw privacy gewaarborgd is wanneer u bij ons een afspraak heeft. De ruimte is aan u en de therapeut, zonder andere aanwezigen.

Binnen praktijk Noarderlicht stellen we geen ziektes of stoornissen vast.

Een vastgestelde ziekte of stoornis kan bepaald gedrag of bepaalde emoties verklaren, maar iemand is niet gelijk aan zijn/haar ziekte of stoornis. Wij begeleiden mensen en we bespreken het effect van een ziekte of stoornis op hun leven.

Wel werken we samen met o.a. kinder- en jeugdpsychiaters en psychiaters in de volwassenen GGZ.

Werkwijze

Na uw vraag via de mail of telefoon, nemen wij contact met u op voor een informatief telefonisch gesprek.

Daarin leggen wij uit welke mogelijkheden er zijn voor therapie, wat de kosten zijn en hoe het zit met vergoedingen. (Zie ook vergoeding.)

Als dit helder is, kunnen we een eerste afspraak plannen.

 

 

Die eerste afspraak is een inhoudelijke kennismaking. U komt als partners en/of ouders samen en verkent met de therapeut het vraagstuk waarbij u therapie zou willen. Aan het eind van dit gesprek doet zij een behandelvoorstel. Daarin staan maximaal drie werkdoelen die ze in overleg met u heeft gesteld.

Zonder vervolgafspraak gaat u naar huis. Thuis beslist u of u doorgaat met het behandelvoorstel. Zo ja, dan neemt u zelf contact op.

Na vijf gesprekken volgt een evaluatiegesprek over de gestelde werkdoelen.

Daarin beslist u ook of u wilt doorgaan met een nieuwe cyclus van vijf gesprekken of wilt afronden.

Vergoeding

Noarderlicht is een vrijgevestigde praktijk.

Dit houdt in dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt en wij geen contract hebben met een zorgverzekeraar.

 

De diensten van Noarderlicht worden niet vergoed in het basispakket van uw zorgverzekeraar.

U kunt WEL in aanmerking komen voor een vergoeding als u een aanvullend(e) verzekering (pakket) heeft.

Dit verschilt per verzekeraar. Wilt u weten of uw therapie vergoed wordt? Neem dan vooraf (!) contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt ons NVPA-lidmaatschap noemen dat staat op naam van Manon Smeijer en de AGB-code 90034743.

Voor een overzicht van vergoedingen klikt u hier.