Waarom

Na een scheiding gaat ouderschap niet langer over saamhorigheid. Het gaat om ‘parallel ouderschap’, waarbij iedere ouder met respect voor de ander het contact met het kind vormgeeft in haar/zijn huis.

Onze uitgangspunten zijn: ‘Een kind heeft recht op een betekenisvol contact met beide ouders’ en ‘Kinderen kunnen prima omgaan met verschillen in aanpak van beide ouders, zolang de ouders dit zelf ook kunnen.’

Ouderschap is een kwetsbaar deel in je persoonlijkheid.

Als ouders het contact met elkaar en met de kinderen ‘heel’ houden, dan is het financiële en praktische deel van de scheiding sneller te organiseren.

Hoe

Onze hulp bij scheiding is therapeutische conflictbemiddeling waarbij het welzijn van het kind (of de kinderen) centraal staat. De mediator zal zich hierbij vooral opstellen als partij voor het kind: zij zorgt dat de stem van het kind gehoord wordt. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de beleving van het kind, niet dat de mening van het kind leidend is. Vanuit deze basis werken ouders aan hun ouderschapsplan, ondersteund door de mediator.

Wij doen geen mediation waarbij de financiële afwikkeling van de scheiding wordt geregeld.

Wij hebben een sturende maar geen veroordelende benadering van ouders, waarin we rekening houden met verschillen van inzicht tussen de ouders.

Wij helpen ouders bij het maken van hun ouderschapsplan en doen begeleiding in contactherstel tussen kinderen en ouder(s). Wij doen geen alimentatieberekening en/of andere financiële berekeningen.

Tijd: De bijeenkomsten duren maximaal 90 minuten.

Wie: Manon Smeijer is gespecialiseerd Family Mediator en biedt hulp bij scheiding.

Kosten: €100 per bijeenkomst.

LET OP: indien een afspraak niet 48 uur van tevoren wordt afgezegd wordt deze in rekening gebracht.

(Zie ook vergoeding.)

Hulp bij echtscheiding